<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=777907182411104&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Kirjoittaja Tagfulo / 29.12.2017

Ei ole epäilystäkään, etteikö teknologia olisi ottanut harppauksia eteenpäin rakennusalalla vuonna 2017. Uusia sovelluksia on kehitetty pilvin pimein projektijohtamiseen, työajanseurantaan, laskutukseen sekä viestintään, ja suurin osa niistä on jo päivittäisessä käytössä työmailla. “Pilvitallennus” ja “big data” ovat fraaseja, joita hoetaan työmaatoimistoilla huolettomasti, ilman että niitä pidettäisiin vieraina tai liian tieteellisinä.

pexels-photo-319968.jpg

Rakennusalaa on pidetty yhtenä vähiten digitalisoituna alana koko maailmassa eikä sen tuottavuus ole kasvanut vuosikymmeniin. Tätä ei pidä käsittää väärin; rakennusala on kasvanut äärimmäisen paljon viimeisenä 20 vuotena, mutta sen kasvu suhteessa sen tuottavuuteen on tyystin eri asia. Teknologian kehittyminen yhteiskunnassa on mahdollistanut myös uusia ratkaisuja rakennusalalla, ja niiden implementointi työmaille näkyy jo mm. lennokkien käytöllä videokuvan tuottamiseen, liikesensorien yleistymisenä työmailla, BIM:in (Building Information Model) käyttönä suunnittelussa yms.

Alla lyhyt katsaus teknologiatrendeistä, joita kannattaa seurata vuonna 2018.

AR ja VR

Lisatty todellisuus (AR) ja virtuaalitodellisuus (VR) ovat virallisesti saapumassa rakennusalalle.  Kumpikin näistä käsitteistä ovat varsin uusia ja usein ne myös sekoitetaan toisiinsa samankaltaisuuden vuoksi. Todellisuudessa niillä on kuitenkin erottavia tekijöitä, jotka on hyvä tietää.

Kummassakin voidaan käyttää päähän laitettavaa laitetta, joka seuraa pään liikkeitä. AR ottaa huomioon ympäröivän maailman ja sijoittaa digitaalisesti lisättyjä elemettejä valittuihin kohteisiin. AR voi toimia hyvin myös puhelimissa, esimerkiksi Snapchatin filttereissä, iPhone X:n Animojeissa ja suuren suosion saavuttaneessa Pokemon Go:ssa. Käytännön esimerkkinä työmaalla voidaan mennä keskeneräiseen huoneeseen ja osoittaa AR:n avulla kameralla, miltä huone näyttää tulevaisuudessa. VR vastaavasti vie käyttäjän kokonaan virtuaaliseen maailmaan; kuvittele käveleväsi talossa, jota ei ole vielä edes rakennettu.

AR ja VR on nähty enimmäkseen pelialalla, mutta niiden käyttö tulee yleistymään rakennusalalla voimakkaasti. “Tulevaisuuden näyttäminen” antaa yrityksille uusia mahdollisuuksia niin asiakaspalveluun kuluttajalle, kuin myös työturvallisuuden edistämiseen työmailla. Työnjohtajat ja työntekijät voivat tarkastaa työmaan kuntoa altistamatta itseään vaaratilanteille. Työntekijöille tämä antaa myös mahdollisuuden määrittää, mitä työkaluja tarvitaan seuraavan vaiheen valmistamiseen. AR:n ja VR:n käyttäminen on halventumassa, kun teknologia yleistyy ja on helpommin saatavilla, mutta implementaation ja sen kustannusten kanssa täytyy olla tarkkana.

Yhteistoimintatyökalut

Nykyään lähes koko rakennusala käyttää mobiililaitteita; älypuhelimia, tabletteja, sovelluksia ja projektinhallintaohjelmistoja, joita käytetään lähes kaikkeen muuhun mahdolliseen kuin itse rakentamiseen. Vaikuttaisi siltä, että lähes jokainen sähköllä toimiva työkalu ja kone on yhteydessä toisiinsa tai jopa ihmisten päällä oleviin sensoreihin, esim. älykelloon. Tästä huolimatta on suuri haaste yhdistää eri ihmiset tehokkaasti samaan kanavaan.

On äärimmäisen tärkeää saavuttaa hyvä suhde omistajan, arkkitehdin ja urakoitsijan välillä rakennusprojekteissa. Varsinkin design-vetoisissa rakennusprojekteissa kuten Tower Area of Helsinki.  Saumaton yhteistyö ja kommunikaatio eri tahojen välillä niin suunnittelu- kuin rakennusvaiheessa on välttämätöntä, jotta vältetään turhat sudenkuopat toteutuksessa. Helppojen yhteistoimintatyökalujen tarve on suuri, koska projektien eri osapuolet haluavat tehostaa keskinäistä viestintää, dokumentoida työvaiheita ja tehdä päätöksiä nopeammin.

Valmisrakentaminen

Kyllä, “Lego-palikka” rakentamisen aika alkaa pikkuhiljaa näkyä myös muualla kuin toimistojen rakentamisessa vuonna 2018. Moduulien käyttö ja asennus on jo arkipäivää esimerkiksi Kaliforniassa, ja vaikka alan hidas kehittyminen on jarruttanut sen nopeaa kasvua, sen aika on lähempänä kuin arvaammekaan.

On jo monia erinomaisia tutkimushankkeita, joissa on huomattu valmisrakentamisella olevan suora suhde budjetin alitukseen rakennushankkeissa. Pohjoismaissa, jossa sää näyttelee varsin selkeää roolia töiden valmistumisen kannalta, valmisrakentaminen tuo aivan uuden elementin tuottavuuteen. Vaikuttaisi selkeältä säästömahdollisuudelta!

IoT

Internet of Things on muokkaamassa rakennusalan tulevaisuutta enemmän kuin osaamme kuvitella. Tarvikkeita seurataan tarkemmin niiden toimintakunnon määrittämiseksi. Raskaskalustoihin on implementoitu tietokoneita, jotka antavat käyttöön liittyvää informaatiota reaaliaikaisesti. Työntekijät käyttävät turvallisuuteen liittyviä sensoreita, jotka tarkkailevat ilmanlaatua ja biometrisiä arvoja. RFID-tunnistimet tarkkailevat materiaaleja, tarvikkeita ja työkaluja. Tekoälyt ymmärtävät ja reagoivat entistä paremmin muuttuviin tilanteisiin.

Haaste tässä kaikessa on suuren tietomäärän hallinta ja analysointi. Kuinka yhdistää nämä sensorit rakennussuunnitelmiin ja saada ne mukautumaan niihin. BIM (Building Information Model) on erinomainen esimerkki suunnitelmasta, joka pystytään yhdistämään IoT sensorien keräämään dataan. Kun talo on valmiina ja toiminnassa, voidaan tarkkailla energiankulutuskaavoja, lämpötilan vaihtelutrendejä tai ihmisliikkeitä ympäri taloa. Kerätyn data avulla voidaan analysoida ja suunnitella tulevia projekteja. Tämän lisäksi materiaalien ja kalustojen seurannan avulla voidaan kehittää uusia, ympäristöystävällisiä rakennustapoja.

Robotiikka

Tulevaisuuden rakennustyömaa näyttää varsin erilaiselta, mihin olemme tähän mennessä tottuneet. Huomioliivien ja kypärien kanssa varustautuneet henkilöt tulevat vähenemään ja tilalla tulemme näkemään työmaan yllä pörrääviä lennokkeja, muurausrobotteja ja 3D-tulostimia, jotka tulostavat asennettavia moduuleita. Tätä ainakin toivovat ne tahot, jotka näitä teknologisia ratkaisuja ovat kehittäneet.

Työmaat leviävät usein laajalle alueelle ja korkealle rakentaminen on yleistynyt muuallakin kuin New Yorkissa. Tästä seuraa, että yhden työmaan tarkastamiseen voi kulua hyvin paljon aikaa perinteisenä jalkatyönä tehtynä, jopa suurella ryhmällä. Lennokkien avulla saman tiedon pystyy keräämään yhden hengen voimin muutamassa tunnissa. Yritykset ovat jo aloittaneet lennokkien käytön tarkkaillakseen työmaiden edistymistä ja materiaalikulutusta. Myös valmisrakentaminen on yksi askel “robottimaailmaan”. Työn automatisointi on ehdottomasti yksi seurattava trendi.

 

Materiaalien ja osaavan työvoiman kustannukset ovat olleet nousussa vuonna 2017 ja ne kustannukset jatkavat kasvamista vuoden 2018 aikana. On tullut aika pohtia, miten kuluja voisi alentaa muilla osa-alueilla, jotta kilpailukyky säilyisi korkeana. Yksi tapa rakennusyrityksille on kokeilla uusia toimintatapoja ja -menetelmiä, ja löytää itselleen paras mahdollinen keino. Vaikka rakennusalaa on sanottu vähiten digitalisoituneeksi alaksi, alamme vähitellen kasvaa ulos tästä maineesta. Yritykset, jotka eivät pysy kehityksen mukana, jäävät jälkeen. Rakennusala on murroksessa.

 

 

Aiheet: viestintä teknologia

Lue Tagfulon blogista projektityön viestinnän ja hallinnoinnin uusista sovelluksista ja rakennusalan työmaaurakoiden projektinhallinnan ratkaisuista.

TILAA BLOGI

Suosituimmat kirjoitukset

Rakennusprojektin viestintä