<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=777907182411104&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Kirjoittaja Tagfulo / 23.02.2018

Lean-rakentamiseen kohdistuva huomio on kasvanut nopeasti rakennus- ja tuotantoteollisuudessa. Monet yhtiöt ovat toden teolla keskittyneet parantamaan työskentelyprosessiensa sujuvuutta, viestintää kaikkien osapuolten välillä sekä eliminoimaan toiminnastaan aiheutuvaa resurssien tuhlaamista joka käänteessä. On noussut esiin yleisiä haasteita, joita rakennusyhtiöt kohtaavat lean-rakentamisen periaatteita toimeenpannessaan.

Lean-rakentamisen värikoodatut kypärät

Odottamattomia viivästyksiä

 • Odottamattomia/ennenaikaisia materiaalitoimituksia työmaalle
 • Viivästyksiä raskaan kaluston liikkeelle saamisessa huonon suunnittelun vuoksi
 • Viivästyksiä taitamattoman työvoiman havaitsemisessa ja lisäkouluttamisessa
 • Ennakoituja ja odottamattomia tilanteita, kuten lomia, lakkoja ja onnettomuuksia
 • Odottamattomia laiterikkoja ja niihin liittyvä korjausaika

 

Jotta rakennusprosessia ei jouduttaisi keskeyttämään hetkeksikään, on järjestettävä säännöllisiä koulutustilaisuuksia, tehtävä selkeitä järjestelyitä ja saatava kommunikaatioketju järjestettyä kaikkien prosessin osapuolten välillä. Esimerkiksi, värikoodattujen kypärien käyttö työmaalla, eli käytä yhtä tarkkaan sovittua ja yksikertaista tapaa järjestää kommunikaatio tiimin jäsenten välillä ja tilanneraportointi tarkkaan sovitusti työmaan eri kohteissa.

Resurssien tuhlaaminen

 • Huonosti organisoidut romuvarastot
 • Materiaalivarkaudet
 • Ylisuuret ja huonosti organisoidut varastot
 • Huono varastojen inventointi
 • Asiakastoimitusten viivästymisestä aiheutuvat ylimääräiset kulut

 

Suurin osa resurssien tuhlaamisesta aiheutuu aikaa vievistä ja huonolaatuisista prosesseista. Taustalla pyörivien prosessien analysoimiseksi, yritä kirjata ylös kaikki yhden tietyn prosessin vaiheet, mitkä täytyy suorittaa halutun lopputuloksen saamiseksi. Luokittele vaiheet kahteen kategoriaan: lisäarvoa tuottava, lisäarvoa tuottamaton. Analysoi ja mikäli mahdollista poista ne vaiheet, mitkä eivät anna lopputulokselle mitään lisäarvoa.

Materiaalin ja työvoiman huono laatu

 • Tuplatyön teettäminen ensimmäisen kerran epäonnistumisen jälkeen
 • Sopivan työvoiman puuttuminen uuden työvälineen käyttämiseen
 • Vahingot ja tuplatyön teettäminen huonolaatuisen materiaalin sekä huonon varastoinnin aiheuttaman materiaalivahingon takia.

 

Tehdyn työn uudelleen tekeminen voidaan välttää, mikäli tunnistat ja tiedät asiakkaan tarpeet riittävän ajoissa. Lean-rakentaminen tarkoittaa kaikkien osapuolten mukaan ottamista rakentamisprosessiin niin läheisesti kuin on tarpeellista, loppuasiakasta unohtamatta!

Tämän lisäksi, työvirheet rakennustyömaalla saattavat olla näkyvillä. Oletko kuullut Muda-kävelystä? Muda tarkoittaa tuhlaamista japanin kielellä. Toimi näin: kävele ympäri työmaata ja kirjaa ylös 7 eri tuhlauksen kohdetta, jotka voidaan eliminoida tai ainakin osittain estää. Ehdota näistä ainakin kahden toimeenpanemista.

Aiheet: rakennusprojekti

Lataa opas rakennusprojektin viestintään

Lue Tagfulon blogista projektityön viestinnän ja hallinnoinnin uusista sovelluksista ja rakennusalan työmaaurakoiden projektinhallinnan ratkaisuista.

TILAA BLOGI

Suosituimmat kirjoitukset

Rakennusprojektin viestintä